Pepper Consult


“Building a visionary company requires one percent vision, and 99 percent alignment” (Jim Collins)

Wij zijn wij

Pepper Consult is een internationaal consulting bedrijf, gevestigd in Brussel (BE) en Breda (NL), met een bewezen en onderscheiden aanpak gericht  de ontwikkeling en verankering van de organisatiestrategie in het organisatieontwerp, de besturing, het leiderschap en het HR-beleid.

Pepper Consult werkt met haar klanten samen:

 • Om het beste uit de capaciteiten van de mensen te halen
 • Om de strategie te ontwikkelen en te implementeren
 • Om de resultaten te verbeteren
 • Om groei & ontwikkeling mogelijk te maken en te versnellen

Ons Consulting Aanbod

Ons Aanbod

Onze professie

Ons vak is consulting, daarom bieden wij onze expertise, competenties en persoonlijkheid aan om bij te dragen aan uw doelstellingen.

Onze passie is het mogelijk maken en versnellen van de verandering, daarom realiseren wij samen met u op een directe en actieve wijze de noodzakelijke veranderingen in de dagelijkse praktijk.

Onze spirit is ondernemend, daarom nemen wij onze verantwoordelijkheid voor het beloofde resultaat, zijn bereid mee te investeren en maken onze beloning een variabele van het succes.

Onze Toegevoegde Waarde

Pepper Consult focust op het uitwerken en realiseren van strategische transformaties. Wij doen dat door waarde toe te voegen aan "people+performance"

 • Integrale resultaten: onze capaciteit om te vereenvoudigen
 • Persoonlijke inbreng: onze capaciteit om mensen te binden
 • Gerichte aanpak: onze capaciteit om resultaten te boeken

Business Transformation

Pepper Consult kan u adviseren en begeleiden in elke sleutelfase van uw strategische transformatie

 • het ontwikkelen van een nieuwe missie, visie, strategie en businessplan 
 • het aligneren van bestuurs- en organisatiemodellen 
 • het identificeren en ontwikkelen van uw leiders
 • het realiseren van performance verbeteringen
 • het verankeren van de transformatie in uw HR beleid
 • Het  begeleiden van uw change programma

 scroll naar beneden voor toelichting van onze services

Onze Projecten

Voorbeelden van recente strategische transformaties die wij samen met onze klanten  hebben gerealiseerd:

 • Opmaak meerjaren businessplan voor KMO (MKB) bedrijf in de maritieme sector
 • Begeleiding fusie tussen een Nederlandse en Vlaamse coöperatie
 • Executive coaching Voorzitter Raad van Commissarissen multinational
 • Veranderingsprogramma voor Belgische sociale zekerheidsinstelling

Onze waarden

Alignment 
Wij geloven, denken en handelen vanuit de toegevoegde waarde van consistentie en alignering van missie, visie & strategie met waarden & cultuur met organisatie & besturing en met HR, mensen & leiderschap 
Authenticiteit 
Wij kunnen het ultieme verschil maken door onszelf te zijn in persoonlijkheid, stijl en overtuigingen, door dat doen wat we het beste kunnen en tegelijkertijd onze eigen beperkingen te begrijpen en daarnaar te handelen
Assertiviteit 
Wij willen impact genereren op de resultaten door ‘pepper’ te zijn voor de mensen. Wij wachten niet af, maar handelen, reageren en trekken profijt van elke geboden of gecreëerde mogelijkheid om te aligneren, te veranderen en te presteren in het belang van de organisatie, de mensen en hun prestaties.

Onze mensen

Pepper Consult brengt een team samen van ondernemende en ervaren consultants die dezelfde passie, missie, waarden en expertise inbrengen.

Onze consultants hebben:

 • De ervaring & vaardigheden om organisaties en leiders te ontwikkelen
 • De passie en expertise om prestaties te verbeteren
 • De "drive"en persoonlijkheid om mensen te inspireren en verandering te versnellen

Pepper Consult wordt geleid door Jan Paul Steenbergen en functioneert als netwerkorganisatie, met een vaste pool van zelfstandige consultants aangevuld met een netwerk van complementaire experts die zich inschrijven in onze aanpak en filosofie.

Onze klanten

Pepper Consult heeft een brede klantenportefeuille in het bedrijfsleven, de non profit sector en de publieke sector.

Ons opgebouwde referentiekader laat ons toe om toegevoegde waarde te leveren aan kleine en middelgrote tot grote organisaties.

Wij focussen ons op strategische transformaties, en werken daarbij intensief samen met de sleutelspelers van de klant, zowel op het niveau van de raad van bestuur als het topmanagement.

Onze thuismarkt is de Benelux, maar wij werken vaak met organisaties die een Europese of wereldwijde dekkingsgraad hebben. Onze consultants beheersen de Engelse, Nederlandse en Franse taal en hebben een ruime internationale ervaring.

Strategy

Wij focussen op het begeleiden van de strategie ontwikkeling, en maken daarbij maximaal gebruik van de intern en extern beschikbare markt-, product- en organisatie-expertise.

Binnen een beperkte doorlooptijd creëren wij duiding en duidelijkheid over de strategische koers en leggen deze vast in een concreet strategisch meerjarenplan.

Governance

Vanuit onze ruime ervaring en expertise met de evaluatie en ontwikkeling van bestuursmodellen, maar ook de coaching/mentoring van bestuurders en topmanagers, verzekeren wij een gealigneerd en effectief bestuursmodel.

Wij kunnen op dit domein een uitgebreid trackrecord voorleggen in zowel de profit, non-profit als de publieke sector.

Organisation

Op basis van een grondig, resultaatgerichte aanpak geven wij concreet invulling aan de vragen "hoe organiseren wij ons optimaal?" en "hoe managen wij optimaal onze organisatie?".

De inrichting van het organisatie- en managementmodel wordt direct gealigneerd aan de strategie en afgestemd op de eigenheid van de organisatie (leiderschapsstijl, bedrijfscultuur, historiek).

Change

Wij begeleiden onze klanten bij het leiden van verandering, en hebben daarbij een sterke focus op:

 • Het ontwikkelen en in staat stellen van mensen om te veranderen
 • Het vereenvoudigen van de inhoud en impact van de verandering
 • Het managen van het tempo en de fasering van de verandering
 • Het engageren van de organisatie op de verandering  

Leadership

De identificatie, begeleiding en ontwikkeling van de leiders, zowel op bestuurlijk als op managementniveau, vormt één van de kritische succesfactoren om een strategische transformatie te doen slagen.

Naast een intensieve samenwerking met de leiders tijdens onze transformatieprojecten, richten wij ons op de ontwikkeling van de leiders zelf in de vorm van mentoring (klankbord), coaching, intervisie en leiderschapsontwikkelingstrajecten. Wij doen dit zowel individueel als in teamverband, en maken onder meer gebruik van onze Insights Discovery accreditatie.

Human Resources

In de HR Transformatieprogramma's die wij begeleiden nemen wij de rol en verantwoordelijkheden van het lijnmanagement als vertrekpunt voor de inrichting van de HR processen en diensten.

Ons doel is HR te transformeren tot een effectieve en gewaardeerde "enabler" van de organisatiestrategie, waarbij op strategisch en op operationeel niveau toegevoegde waarde wordt gerealiseerd voor management en medewerkers.